Ultimele articole

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Resources
Feed Display
No feed URL specified.
Calendar activitati
Home Geotim Statut

PostHeaderIcon Statutul GEOTIM

Statutul Asociaţiei Studenţilor Geografi din Timişoara “GEOTIM”

Art. 1 Asociatia "GEOTIM" din Timisoara functioneaza si este organizata ca persoana juridica in cadrul legior Romaniei,conform Sentintei Civile Nr.146/PJ, pronuntata in sedinta publica din 15.11.1991.

Art. 2 Functionarea si organizarea asociatiei este reglementata de prevederile prezentului statut.

Art. 3 Asociatia "GEOTIM", este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, care urmareste atingerea obiectivelor propuse si promovarea ideilor si principiilor sale.

Art. 4 Sediul asociatiei este in Timisoara, in cadrul Facultatii de Chimie-Biologie-Geografie, a Universitatii de Vest din Timisoara.

 • Alin. a) Activitatea asociatiei se poate desfasura insa si in alte locuri,daca situatia o impune, numai dupa decizia organelor de conducere si precizarea schimbarilor in Regulamentul de Ordine Interioara (ROI).
 • Alin. b) Adresa oficiala a asociatiei este stabilita de organele de conducere, care mai pot stabili, la nevoie, si alte adrese, denumite adrese de contact la care poate fi expediata corespondenta asociatiei.

Art. 5 Asociatia este infiintata pe o durata nelimitata si se poate afilia la, poate colabora cu, sau poate fuziona cu organisme similare nationale si internationale, conform documentelor organizatorice.

Art. 6 Scopul si obiectivele asociatiei sunt urmatoarele:

 • Alin. a) - Stimularea interesului pentru stiintele geografice, pentru studiul si cercetarea geografica.
 • Alin. b) - Promovarea Geografiei in cadrul preocuparilor educativ - stiintifice ale societatii, in toate nivelele acesteia.
 • Alin. c) - Cunoasterea, explorarea si cercetarea mediului inconjurator si a spatiului geografic.
 • Alin. d) - Educarea, prin promovarea ideilor si principiilor geografice, a societatii civile in probleme legate de spatiul geografic, colaborarea cu organisme politice si apolitice,precum si cu societatea civila, in problemele mai sus mentionate.
 • Alin. e) - Reprezentarea intereselor studentilor geografi din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, in toate domeniile si la toate nivelele activitatii academice desfasurate in cadrul institutiei mai sus mentionate.

Art. 7 Principalele activitati prin care se urmareste realizarea acestor obiective sunt:

 • Alin. a) - Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice cu participare nationala si internationala, precum si a altor evenimente similare.
 • Alin. b) - Facilitarea accesului la informatii in domeniul geografiei, a membrilor asociatiei.
 • Alin. c) - Raspandirea informatiilor privitoare la mediul geografic prin actiuni de popularizare, educare, dezbateri publice si alte astfel de actiuni.
 • Alin. d) - Organizarea aplicatiilor stiintifice de teren, a expeditiilor de cercetare si cunoastere, precum si a excursiilor cu caracter recreativ - educativ pentru toate nivele societatii civile.
 • Alin. e) - Realizarea sau colaborarea la realizarea de proiecte privitoare la spatiul geografic.
 • Alin. f) - Organizarea de dezbateri si consultari privind problemele studentilor geografi din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, precum si contribuirea la rezolvarea acestora.
 • Alin. g) - La aceste activitati se pot adauga altele, care sa corespunda scopurilor si obiectivelor asociatiei, cu conditia ca acestea sa nu dauneze asociatiei si sa fie aprobate de catre organele de conducere.
 • Alin. h) - Membrilor asociatiei li se acorda dreptul la libera initiativa in ceea ce priveste atingerea obiectivelor asociatiei, drept care se va exercita conform prevederilor prezentului statut.

Art. 8 Membrii asociatiei:Calitatea de membru al asociatiei poate fi dobandita de catre orice persoana care simpatizeaza cu scopurile si obiectivele asociatiei, dupa ce s-a supus procedurilor de admitere stipulate in documentele organizatorice ale asociatiei.Calitatea de membru este personala si netransmisibila.

 • Alin. a) Membrii asociatiei se impart in: membrii activi (denumiti si membrii asociati) si membrii onorifici.
 • Alin. b) Membrii activi/asociati sunt acei membrii care desfasoara o activitate continua, care se implica in activitatile asociatiei si sprijina interesele acesteia prin diferite metode.
  • b1) Calitatea de membru activ/asociat se dobandeste prin aprobarea Consiliului de Conducere, sau daca Adunarea Generala ori situatia o cere prin aprobarea AG.
  • b2) Numai membrii activi/asociati au dreptul sa voteze, sa aleaga in Adunarea Generala si sa fie alesi in functii de conducere.
  • b3) Membrii activi/asociati se supun in totalitate prevederilor documentelor organizatorice ale asociatiei si respecta hotararile luate de catre organele de conducere
 • Alin. c) Ca membrii onorifici sunt numite acele persoane care au adus contributii deosebite in domeniile de interes ale asociatiei, precum si acei membrii care s-au distins in activitatea lor in cadrul asociatiei.
  • c1) Titlul de membru onorific se acorda in urma hotararii organelor de conducere ale asociatiei; acestia nu poseda dreptul de a alege sau de a fi alesi sau de a propune candidaturi, insa pot fi consultati in diferite probleme si pot asista la dezbateri.La toate aceste drepturi li se pot acorda si altele, conform deciziei organelor de conducere si a aprobarii deciziei de catre presedintele in exercitiu al asociatiei.
  • c2) Daca un membru activ/asociat este numit membru onorific acesta isi poate pastra, la cerere drepturile conferite de calitatea de membru activ/asociat.

Art. 9 Admiterea de noi membrii se va face dupa anumite reguli, care sunt stipulate in prezentul statut.La aceste reguli se mai pot adauga, la nevoie si alte modalitati, stabilite de catre organele de conducere ale asociatiei.

Art. 10 Cateva reguli de admitere, demisie si excludere a membrilor:

 • Alin. a) Admiterea membrilor: persoana trebuie sa fie interesata de actiunile asociatiei,precum si de scopurile si obiectivele acesteia; persoana trebuie sa fie dispusa sa respecte prevederile documentelor organizatorice din momentul respectiv, precum si hotararile organelor de conducere; nu se accepta persoanele care doresc sa se serveasca de asociatie in propriul sau interes.
  • a1) La nevoie se poate desemna de catre organele de conducere o comisie care sa se ocupe de recrutarea si evaluarea potentialilor membri; regulile de organizare a acesteia vor fi prevazute in ROI, dupa ce au fost aprobate de CC.
  • a2) Dupa admitere noul membru va primi statutul de membru voluntar/simplu/simpatizant.
 • Alin. b) Demisia membrilor: nici un membru nu poate fi constrans sa faca parte din asociatie, fiind liber sa demisioneze; acesta nu poate fi obligat sa actioneze astfel de catre nici un membru al asociatiei.
  • b1) Un membru poate demisiona numai in termen de 7 zile de la anuntarea demisiei; anuntarea demisiei se poate face pe cale scrisa, printr-o scrisoare care va fi inmanata secretarului, sau oricarui membru din CC, sau printr-o notificare verbala facuta in prezenta unueia dintre persoanele mai sus mentionate.
  • b2) Presedintele, numai dupa consultari cu CC si cu persoana in cauza, sau cu alte persoane daca este cazul, va aproba actul de demisie care va fi intocmit de secretar si semnat si de demisionar.
  • b3) Persoana demisonara va abandona toate drepturile dobandite in calitatea de membru, nu are drepturi asupra bunurilor detinute de asociatie, iar daca a adus asociatiei bunuri sub forma de imprumut va putea sa le recupereze in termen de o luna de la data plecarii si numai cu aprobarea presedintelui.
 • Alin. c) Excluderea membrilor:Nici un membru nu poate fi exclus fara un motiv valabil;valabilitatea acestuia va fi stabilita de catre organele de conducere ale asociatiei.
  • c1) Neparticiparea, care apare prin dezinteresul pentru activitatile asociatiei, neplata cotizatiei, incalcarea frecventa a prevederilor documentelor organizatorice precum si crearea sau participarea la situatii conflictuale in care interesele asociatiei sunt amenintate vor duce la excluderea persoanei in cauza din asociatie.
  • c2) Propunerea de excludere a unui membru poate fi facuta de catre orice membru activ/asociat, sau de catre CC sau AG (prin conducatorul sau); propunerea va fi facuta fie verbal sau in scris cu prezentarea obligatorie si detaliata a motivelor; propunerea va fi analizata in CC, presedintele putand dispune o ancheta interna pentru stabilirea concreta a faptelor, dupa care va fi dezbatuta in AG.Persoanele care propun in repetate randuri excluderea unor membrii, fara argumente obiective pot fi sanctionati de catre presedinte.
  • c3) In toate cazurile persoana interesata are dreptul sa-si faca ascultata cauza de catre AG, care decide, in ultima instanta, cu majoritate de 2/3, excluderea.
  • c4) Pentru ca excluderea sa fie valabila ea trebuie sa fie aprobata de presedinte; daca acesta refuza el poate propune anumite sanctiuni, insa daca AG nu le accepta pe acestea el va respecta decizia AG.
  • c5) Odata semnata decizia de excludere de catre presedinte, cel exclus pierde calitatea de membru al asociatiei si nu are dreptul sa reclame nici un fel de bun ce apartine asociatiei.

Art. 11 Persoanele care au demisionat se pot intoarce in asociatie numai dupa o perioada de 200 de zile de la demisie, numai pe baza unei cereri in care sa fie detaliate foarte clar motivele revenirii si numai dupa evaluarea persoanei de catre o comisie speciala condusa de catre presedinte; acesta va supune apoi AG aprobarea, cu majoritate de 2/3, a reantoarcerii in asociatie a persoanei in cauza.Persoanele care au fost excluse din asociatie nu pot reveni in asociatie; totusi, numai presedintele poate face anumite exceptii prin deciderea acceptarii cererii de reprimire, dupa ce a trecut o perioada de 1 an de la excludere; in acest caz se urmeaza procedeul prezentat in cazul reprimirii demisionarilor, cu observatia ca in cazul reprimiri persoana nu va avea dreptul de a candida la vreo functie in asociatie, iar la prima abatere de la documentele organizatorice va fi exclusa fara drept de reprimire, prin decizia presedintelui.

Art. 12 Organizarea asociatiei: Asociatia are urmatoarea structura organizatorica:o Adunare Generala (AG), un Consiliu de Conducere (CC), un Consiliu Studentesc (CS) si o serie de Departamente (DP).

Art. 13 AG: Adunarea generala este consiliul suprem al asociatiei; ea se compune din membrii activi/asociati cu drepturi egale care intrunesc conditiile prevazute in documentele organizatorice ale asociatiei.Acestia au drepturi egale de vot.

Art. 14 Competentele AG sunt: fixeaza cotizatiile si prestatiile cerute membrilor,in urma propunerilor CC si/sau a membrilor AG ?exclude membrii conform statutelor decide asupra formelor de convocare a AG;aceasta va fi convocata de catre presedinte pe baza unei proceduri ce va fi stabilita de catre AG si precizata in ROI; fixeaza modalitatile de vot; aproba numirea membrilor din CC si a sefilor de departamente; alege presedintele; aproba documentele organizatorice; controleaza activitatea organelor de conducere; revoca membrii organelor de conducere, atunci cand din cauza lor si in urma actelor lor ei pun in pericol interesele asociatiei.

Art. 15 Convocarea AG se va face dupa procedura prevazuta in ROI; convocarea va cuprinde locul, data si ora exacte ale reuniunii, trebuind facuta publica din timp.

Art. 16 Quorumul necesar pentru ca AG sa poata delibera este cel normal (1/2 din nr.membrilor asociati);excludera membrilor, alegerea presedintelui, aprobarea CC sau revocarea membrilor CC, dizolvarea asociatiei sau orice alte decizii prevazute in documentele organizatorice se vor lua cu majoritate de 2/3 din nr. total al membrilor activi prezenti; celelalte decizii se iau cu majoritate simpla (1/2 + 1 din nr. membrilor activi prezenti); alte referiri la quorumurile precum si la majoritatile necesare deliberarilor se vor preciza in ROI.

Art. 17 CC: Consiliul de conducere reprezinta vointa colectiva a asociatiei si pe aceasta in toate domeniile vietii publice.

 • Alin. a) CC este alcatuit din un presedinte, doi vicepresedinti, un secretar, un raportor si 4 reprezentanti ai studentilor geografi.CC poate sa - si mareasca nr. de membrii conform ROI, numai cu aprobarea AG, sau a presedintelui.
 • Alin. b) Orice membru asociat/activ poate fi ales in CC urmand procedura stipulata in ROI.Candidatii trebuie sa-si adreseze candidatura cu destul timp inainte pentru ca ea sa poata fi studiata de o comisie speciala desemnata de catre presedinte; candidatii pot fi propusi si de orice membru activ, in cadrul dezbaterilor AG; din aceasta comisie vor face parte atat membrii ai CC, cat si membrii ai AG, precum si alte persoane, daca situatia o impune.Comisia trebuie sa selectioneze candidaturile ce vor fi prezentate si supuse aprobarii AG, apoi CC, sau vreun membru al acestuia vor fi aprobate conform statutelor.
 • Alin. c). Revocarea membrilor din CC, exceptand situatia presedintelui, se face la recomandarea presedintelui si cu aprobarea acestuia, sau a unui membru al AG, care trebuie sa aiba sustinerea a cel putin 4 membri asociati, sau a cel putin unui membru onorific; procedura de revocare va fi precizata in ROI.

Art. 18 Presedintele asociatiei: Presedintele este si presedintele CC, este responsabil pentru buna functionare a asociatiei si a CC.El va conduce sedintele CC, unde va cauta sa stabileasca un consens in ceea ce priveste deciziile ce trebuiesc luate; in orice situatie el va asigura buna organizare a CC precum si a tuturor actiunilor asociatiei putandu-se implica personal in problemele ce pot apare;deasemenea el va prelua prin inlocuire (in timpul mandatului sau) orice post vacant (exceptand pe cel de presedinte), pana la ocuparea postului respectiv; el va veghea la respectarea regulilor prevazute in documentele organizatorice si va asigura functionalitatea organizatiei in orice conditii; el aproba orice decizie luata de asociatiei, orice decizie fara aprobarea acestuia este nula.

 • Alin. a) Ca drepturi si obligatii suplimentare presedintele: are dreptul sa suspende CC, partial sau in totalitate, temporar sau pe perioada nelimitata, putand sa numeasca inlocuitori pentru posturile vacante (cu aprobarea CC), caz in care AG trebuie sa aleaga un nou CC, conform regulamentelor; are dreptul sa convoace AG, si sa conduca dezbaterile; are obligatia de a asculta parerile oricarui membru, precum si de a respecta prevederile regulamentelor.Orice decizie a presedintelui va fi discutata in CC, iar daca regulamentele nu prevad altfel va fi pusa in aplicare; daca activitatea asociatiei ajunge intr-un impas, presedintele va cauta o rezolvare, (consultandu-se cu ceilalti membrii), care trebuie sa respecte regulamentele.La aceste drepturi si obligatii se adauga altele ce vor fi prevazute in ROI.Presedintele nu poate sa-si atribuie alte drepturi de unul singur si trebuie sa dea socoteala AG de cate ori i se cere.
 • Alin. b) Mandatul presedintelui este de 2 ani, de la data alegerii sale; la 1 an de la inceperea mandatului presedintele trebuie sa prezinte un raport AG, cu activitatea de pana atunci; tot atunci el va putea fi chestionat de catre AG cu privire la eventualele probleme si i se pot impune anumite termene pana la care trebuiesc solutionate acele probleme.Revocarea presedintelui inainte de expirarea mandatului se poate face urmand ROI, numai cu majoritate de 2/3 din nr. membrilor activi/asociati prezenti si absenti si cu un quorum de 2/3 din nr. membrilor activi.Presedintele poate demisiona numai dupa un preaviz de cel putin 30 de zile, data la care va transfera, daca doreste, atributiile sale unuia dintre vicepresedinti, care va asigura presedintia asociatiei pana la alegerea altui presedinte.
 • Alin. c) Alegerea presedintelui se va face la fel ca in cazul candidatilor la functii in CC, cu urmatoarele exceptii: comisia de studiere a candidaturilor va fi condusa de un membru onorific desemnat de AG, aceasta va desemna si ceilalti membrii ai comisiei (in nr. de max. 5); comisia va decide ce candidaturi vor intra in discutia AG.Candidatii aprobati vor prezenta in cadrul unei sedinte extraordinare a AG o platforma-program, dupa care acestia pot fi chestionati de catre AG; alegerea presedintelui se va face dupa ascultarea tuturor opiniilor, cu majoritate de 2/3 din nr. membrilor AG, prezenti si absenti.Presedintele poate fi reales doar o singura data.

Art. 19 Vicepresedintii sunt alesi conform regulamentelor; atributiile lor vor fi reglementate de ROI.Ei sunt alesi pe durata nedeterminata si nu pot fi realesi mai mult de 3 ori in aceeasi functie.

Art. 20 Secretarul trebuie sa asigure buna comunicare si circulatie a informatiei, atat interna, cat si externa a asociatiei si trebuie sa intocmeasca toate actele necesare asociatiei.Acesta va prelua si functia de casier, in cazul existentei unor fonduri.Atributiile detaliate ale acestuia vor fi prevazute in ROI.

Art. 21 Raportorul este persoana care va asigura legatura intre AG si CC, precum si intre presedinte si AG. El se supune direct presedintelui, are drept de control asupra activitatilor asociatiei, numai cu aprobarea presedintelui, caruia ii va raporta concluziile sale. Raportorul va fi si consilierul presedintelui in cadrul deciziilor luate de acesta.In cazul cand raportorul actioneaza contrar intereselor asociatiei acesta poate fi destituit de catre ceilalti membrii CC, cu aprobarea ulterioara a AG.

Art. 22 Consiliul Studentesc este organismul care se ocupa exclusiv cu problemele studentilor de la Facultatea de Geografie, reprezinta opinia acestora la toate nivele vietii academice.

 • Alin. a) CS este alcatuit din liderii studentilor, adica din toti sefii de grupe de la toate sectiile si din toti anii; presedintele asociatiei este si presedintele CS, insa acesta poate fi schimbat daca membrii consiliului doresc, cu o majoritate de 2/3.CS isi va aproba un ROI propriu, precum si reprezentantii in senatul universitar si purtatorul de cuvant.Activitatea CS nu se supune deciziilor AG sau CC, ci are raspundere fata de studentii facultatii de Geografie.

Art. 23 Asociatia este organizata in departamente, conform obiectului de activitate al asociatiei.Numarul, denumirea si obiectul de activitate al departamentelor va fi stabilit, la propunerea membrilor activi, de catre AG. Tot AG va alege si sefii de departament;acestia, odata alesi isi vor organiza DP pe care il conduc si vor supune aprobarii AG regulamentul de organizare a DP.Sefii de departament vor coordona activitatea departamentului si vor raspunde de activitatea acestuia;orice membru al AG poate fi ales sef de departament, iar revocarea din functie se va face de catre CC, cu aprobarea AG, daca aceasta o solicita.Ei sunt alesi pe durata nelimitata.In cadrul asociatiei functioneaza principiul cumulului de functii, nu mai mult de 3.

Art. 24 Resursele financiare ale asociatiei se constituie din cotizatii, donatii si alte venituri ce nu contravin legii.Folosirea resurselor se va face de catre CC, care intocmeste bugetul; controlul asupra folosirii fondurilor se va face de catre un responsabil financiar, desemnat de AG, care isi va alcatui o comisie de control.

Art. 25 Responsabilitatea administratorilor se exercita conform cu legile romanesti in vigoare si cu documentele organizatorice ale asociatiei.

Art. 26 Asociatia isi pierde personalitatea juridica fie prin decizia asociatilor (cu majoritate absoluta), reuniti in AG, fie de drept, conform legilor romanesti in vigoare.

Art. 27 Lichidarea asociatiei se va face sub responsabilitatea organelor de conducere, numai dupa ce asociatia si-a pierdut personalitatea juridica si a fost dizolvata.

Art. 28 In cazul dizolvarii asociatiei, patrimoniul acesteia va trece in propietatea Facultatii de Geografie, cu conditia ca acesta sa fie pus in uzul studentilor.

Art. 29 Statutul asociatiei poate fi modificat sau completat la cererea membrilor activi, de catre AG, cu majoritate de 2/3, din nr.membrilor activi si cu un quorum de 2/3 din nr. membrilor AG.
 

 
Who's Online
We have guests online
Cele mai citite

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/geotim/public_html/vechi/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
Ne-au cartat
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week209
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month103
mod_vvisit_counterLast month1392
mod_vvisit_counterAll days186829

Your IP: 3.233.239.102
Today: APRIL_SHORT 03, 2020